Використання технологій штучного інтелекту в системі управлінського обліку бізнес-суб`єктів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
В умовах сучасного світу, в якому цифрові технології швидко трансформують ландшафт бізнес-середовища, нового тлумачення набуває й організація управлінського обліку в умовах цифрових трансформацій. Зазначені питання стають надзвичайно актуальними в контексті сьогоднішніх реалій, які обумовлюють необхідність застосування значних суттєвих коректив щодо стандартних бізнес-процесів та трансформаційні зміни бізнес-середовища, потребуючи від суб’єктів підприємництва оперативного переосмислення і адаптації власних стратегій, в тому числі в площині організації управлінського обліку.
Опис
Ключові слова
штучний інтелект, система управлінського обліку, бізнес-суб`єкти, бізнес-середовище, управлінський облік
Бібліографічний опис
Савастєєва О. Використання технологій штучного інтелекту в системі управлінського обліку бізнес-суб`єктів / О. Савастєєва // Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством : Матеріали 7 Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. пам`яті проф., заслуж. працівника вищ. школи Дмитра Мусійовича Фесенка (Полтава, 28–29 берез. 2024 р.) / Полтав. держ. аграр. ун-т ; каф. обліку і оподаткування. – Полтава, 2024. – С. 306–308.
DOI
ORCID:
УДК