Політика адміністрації Д. Трампа щодо країн Латинської Америки: прогнози та перспективи

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
статті розглянуто основні зміни зовнішньої політики США щодо країн Латинської Америки при адміністрації Д.Трампа. Проаналізовано нові виклики та підходи щодо налагодження відносин між країнами Західної півкулі. Розглянуто основні візити до країн Латинської Америки представників нової адміністрації США, зокрема Колумбії, Аргентини, Чилі та Панами. Ключовими питаннями в обговоренні лідерів країн та віце-президента США стали: вироблення спільної позиції по вирішенню кризи в Венесуелі та можливість військової інтервенції зі сторони США, питання безпеки, покращення торгово-економічного співробітництва та відновленні демократі в країнах Латинської Америки. Зроблено аналіз заяв, щодо зміни політики США по відношенню до Мексики, стосується будівництва нового кордону у вигляді стіни між двома країнами, посилення мір щодо міграційної політики, перегляд угоди про Північноамериканську зону вільної торгівлі, та позицій в ній Мексики та Канади. Встановлення дипломатичних відносин, між Кубою та США зустріло різку критику з боку Д.Трама, зазначено, що він не буде продовжувати заявлену стратегію свого попередника, поки на острові не буде змінено керівництво, політичний режим країни та відновлено права і свободи громадян. Відбувається зміна у відносинах між Аргентиною та США у зв’язку з приходом нового президента Аргентини, відбулися офіційні візити між президентами обох країн. Щодо Венесуели, це ключове питання, США шукає підтримки у лідерів континенту щодо можливого військового втручання, з поки що різким засудженням з боку південноамериканських лідерів.
The article discusses the main changes of US foreign policy towards Latin American countries under the administration of D.Tramp. The new challenges and approaches to establishing relations between the countries of the Western countries are analyzed. A main visit to the countries of Latin America is considered by the representatives of the new administration of the USA, in particular Colombia, Argentina, Chile and Panama. Key issues of developing a common position on the crisis in Venezuela and the possibility of US military intervention on security issues, improving trade and economic cooperation and restoring democracy in Latin America. The statements of analysis regarding the change of US policy towards Mexico relates to the construction of a new border in the form of a wall between two countries, the strengthening of measures on migration policy, the revision of the North American Free Trade Agreement and the positions of Mexico and Canada. The establishment of diplomatic relations between Cuba and the United States was met D. Tramp's critics. He said that he wouldn’t continue to declare strategy of his predecessor until the leadership, the political regime of the Cuba and the restoration of the rights and freedoms of citizens will change on the island. Change in the relations between Argentina and the US in connection with the arrival of the new president of Argentina, official visits between the presidents of both countries took place. As for Venezuela, the most urgent issue is because the United States seeks support from the continent's leaders for possible military intervention.
Опис
Ключові слова
США, Латинська Америка, зовнішня політика, відносини, перспективи, US, Latin America, foreign policy, relations, prospects
Бібліографічний опис
Американська історія та політика: наук. журнал
ORCID:
УДК