Соціальні питання у спогадах М. Тетчер і Т. Блера

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Актуальність проблеми визначається важливим значенням соціального аспекту розвитку країн, нагальністю такої сфери діяльності, як соціальна робота та унікальним значенням мемуарів у дослідженні соціальних проблем. Політичні погляди М. Тетчер почали формуватись у роки, коли вона студенткою вступила в Асоціацію консервативної партії Оксфордського університету. Післявоєнна дійсність та Лейбористська партія примусили консерваторів включити до свого передвиборчого маніфесту питання державного соціального страхування і створення єдиної Державної служби охорони здоров’я» [4, р. 44]. Тетчер вкрай негативно ставилась до колективізму, який, на її думку, „формував та спотворював британське суспільство» і безроздільно панував у країні до „зими незадоволення» 1979 р. Вона захоплювалась працями Ф.-А. Хайєка, зокрема «Шляхом до рабства». Під її впливом у неї сформувався «образ держави» близький консерваторам – це «обмежений у повноваженнях уряд під владою закону» і, навпаки, чого вони повинні уникнути – «соціалістичної держави, де безроздільно править бюрократія». У 50–60-ті роки Тетчер критично ставилась до надмірних державних видатків.
Опис
Ключові слова
соціальні питання, Тетчер М., Блер Т., соціальні проблеи
Бібліографічний опис
Матеріали 78–ї наукової конференції професорсько-викладацького складу і наукових працівників ОНУ імені І. І. Мечникова. Секція «Факультету психології та соціальної роботи». Підсекції «Психологія», «Соціальна робота» (Одеса, 22–24 листоп. 2023 р.). – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023.
DOI
ORCID:
УДК