Особливості трансформації релігійних практик у сучасній культурі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Релігія завжди була явищем, що динамічно розвивається, пристосовуючись до змін у суспільстві та культурі. У сучасному соціокультурному просторі існує багато чинників та механізмів, які сприяють трансформації релігійних практик. Серед сучасних підходів до вивчення взаємодії релігії та суспільства варто згадати концепцію «постсекулярного суспільства» Ю. Габермаса. Філософ вживає цей термін для характеристики сучасного стану лише тих суспільств, що попередньо пережили процеси секуляризації та були секулярними. Це стосується високорозвинених країн. Ця концепція аналізує набір певних умов і характеристик, завдяки яким, навіть за наявністю ознак секуляризації, релігія стає частиною політичної та публічної арени. Згідно зі своєю концепцією постсекуляризму, Ю. Габермас стверджує, що секуляризація не призводить до зникнення релігії, а лише перетворює її форму і роль у суспільстві. На думку мислителя, постсекулярне суспільство засноване на принципах секулярності та релігійної свободи, що дає змогу релігійним громадам бути активними учасниками суспільства.
Опис
Ключові слова
релігійні практики, трансформація, сучасна культура, релігія, концепція «постсекулярного суспільства», секуляризація
Бібліографічний опис
Сумченко І. Особливості трансформації релігійних практик у сучасній культурі / І. Сумченко // XI Уйомовські читання (2023) : матеріали Наук. читань пам’яті Авеніра Уйомова. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. – С. 120–125.
DOI
ORCID:
УДК