Политическое противостояние в Великобритании и русско-турецкая война 1877-1878 гг.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Букаєв В.В.
Анотація
В статье изучено политическое противостояние У. Гладстона и Б. Дизраэли в Великобритании по отношению к русско-турецкой войне 1877- 1878 гг. Освещаются такие аспекты, как отражение данной войны в британской публицистике, реакция общественности на действия правительства, международные приоритеты и цели Великобритании. Автор приходит к выводу о важности «восточного вопроса», в целом, и русско-турецкой войны 1877-1878 гг., в частности, для внутриполитической ситуации Великобритании.
У статті досліджується політичне протистояння У. Гладстона та Б. Дізраелі у Великій Британії, яке склалося по відношенню до російсько-турецької війни 1877-1878 pp. Освітлюються такі аспекти, як відображення даної війни у британській публіцистиці, реакція громадськості на дії уряду, міжнародні приорітети та цілі Великої Британії. Автор приходить довисновку про важливість «східного питання», в цілому, та російсько-турецької війни 1877-1878pp., зокрема, для внутрішньополітичної ситуації у Великій Британії.
The article dwells on the Great Britain's stand that was taken up towards the Russo- Turkish war 1877-1878 is studied. The following aspects of the problem are taken up: the war echoes in social and political essays; the public opinion raised in response to the Government actions; the international priorities and purposes of the Great Britain. The author came to the conclusion that the Eastern Question, and the Russo-Turkish war 1877-1878 particularly, were quite important factors for the internal political situation in Great Britain.
Опис
Полілог : зб. ст. молодих науковців з історії, філософії та культурології / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Іст. фак., ОНУ ім. І.І. Мечникова, Філос. фак. – Одеса : Букаєв В.В., 2014 .
Ключові слова
Великобритания, русско-турецкая война, "восточный вопрос", Велика Британія, російсько-турецька війна, "східне питання", Great Britain, Russo-Turkish war, the Eastern Question
Бібліографічний опис
Полілог : зб. ст. молодих науковців з історії, філософії та культурології
DOI
ORCID:
УДК