Інноваційний потенціал та ресурси інтеграції університету до Європейського простору вищої освіти у контексті запровадження Закону України «Про вищу освіту»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Окреслено місце та перспективи розвитку післядипломної освіти в контексті освітніх реформ. Зазначено, що післядипломна освіта повинна охопити не тільки традиційне для України постдипломне навчання, але й низку порівняно нових видів освітньої діяльності. Позначено, що гнучкі освітні траєкторії, які сприяють навчанню впродовж життя, являються інноваційним ресурсом інтеграції університету до ЄПВО.
Опис
Ключові слова
післядипломна освіта, ЄПВО, рамки кваліфікації, навчання впродовж життя
Бібліографічний опис
Ювілейна збірка наукових праць, присвячена 150-річчю Одеського національного університету імені І. І. Мечникова / – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2015. – 380 с.
DOI
ORCID:
УДК