Генетична типологія селищ міського типу Одеського обласного регіону

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Анотація
В роботі проаналізовано генетичну типологію селищ міського типу Одеського обласного регіону. Виділено курортно-оздоровчі центри, робітничі поселення при промислових підприємствах, науково-дослідницькі поселення, селища-супутники, селища-«спальні», пристанційні селища, військові та сільськогосподарські поселення.
The genetic typology of urban villages in Odessa region is analyzed. The resort centers, workers settlements, scientific-research settlements, satellite and “sleeping" settlements, station settlenents as well as militaiy and agrarian settlements are investigated.
Опис
Генетична типологія селищ міського типу Одеського обласного регіону / В. В. Яворська // Економічна та соціальна географія:науковий збірник . – 01/2011 . – Вип.1(62) . – С. 85-97.
Ключові слова
генетична типологія, селище міського типу, Одеський обласний регіон, genetic typology, Odessa region, urban village
Бібліографічний опис
Генетична типологія селищ міського типу Одеського обласного регіону / В. В. Яворська // Економічна та соціальна географія:науковий збірник . – 01/2011 . – Вип.1(62)
DOI
ORCID:
УДК