Розповсюдження інформаційного продукту (до питання моделювання процесу)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Ще в кінці 40-х на початку 50-х років П. Лазарсфельд та Е. Кац із колегами (Katz and Lazarsfeld 1955; Lazarsfeld, Berelson, and Gaudet 1968) сформулювали проривну теорію формування громадської думки, яка мала на меті примирити мас-медіа зі зростаючим усвідомленням того, що в різних сценаріях прийняття рішень, починаючи від політичних до особистих, люди можуть перебувати під значно більшим взаємовпливом, ніж під впливом засобів масової інформації.
Опис
Ключові слова
розповсюдження інформаційного продукту, інформаційний продукт, моделювання процесу
Бібліографічний опис
76-а звітна наукова конференція професорсько-викладацького складу і наукових працівників. Секція: Соціальні комунікації : матеріали 76 щоріч. наук. конф. проф.-викл. складу і наук. працівників (Одеса, 20 груд. 2020 р.) / за ред. О. А. Іванової. – Одеса : С. Л. Назарчук, 2020.
DOI
ORCID:
УДК