Валютний курс в умовах макроекономічної нестабільності України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
На сучасному етапі розвитку існує проблема коливання валютного курсу, що відіграє вагому роль в стабілізації економіки держави та пов’язано з динамікою розвитку національної та світової економіки в цілому. При відсутності оптимального валютного курсу в Україні, від’ємним стає сальдо торговельного балансу, з’являється галопуюча інфляція та зменшення золотовалютних резервів країни. Отже, необхідним постає проведення зваженої грошово-кредитної і валютної політики національним банком з метою покращення існуючої ситуації.
Опис
Ключові слова
валютний курс, макроекономіка, нестабільність, Україна
Бібліографічний опис
Збірник тез доповідей студентів, аспірантів та здобувачів – учасників 76-ї звітної конференції Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Секція економічних і правових наук (Одеса, 22-24 квітня 2020 р.). – Одеса : Фенікс, 2020.
DOI
ORCID:
УДК