Протимікробна активність пігментів, виділених з бактерій роду Pseudomonas

Ескіз недоступний
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
Анотація
Було проведено дослідження протимікробної активності пігментних сполук, синтезованих бактеріями роду Pseudomonas: Pseudomonas aeru-ginosa, Pseudomonas chlororaphis, Pseudomonas fluorescens. Найактивнішими продуцентами серед досліджуваних мікроорганіз-мів виявились штами Pseudomonas aeruginosa. Серед синтезованих сполук були виявлені меланіни та феназинові похідні (піоціанін, феназин-1-карбонова кислота, оксихлорорафін). Виділені бактеріальні пігменти про-демонстрували протимікробну дію щодо різних форм існування штамів Staphylococcus aureus ONU 536, Escherichia coli ONU 458 та Candida albicans АТСС 18804.
Опис
Ключові слова
091 біологія, біоплівки, бактеріальні пігменти, антимікробна дія, суспензійна культура
Бібліографічний опис
Ружицька, К. О.. Протимікробна активність пігментів, виділених з бактерій роду Pseudomonas = Antimicrobial activity of pigments produced by Pseudomonas genus bacteria : кваліфікаційна робота магістра / К. О. Ружицька. – Одеса, 2022. – 56 с.
DOI
ORCID:
УДК
Зібрання