Венчурний бізнес в Україні на сучасному етапі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
За умов реформування економіки України та її орієнтації на європейськість, перехід на новий рівень соціально-економічного розвитку, означає саме пошук нових джерел фінансування для модернізації виробничої та інноваційної діяльності. Сьогодні Україна переживає важкий час, коли в економіці виявилися непропорційності, головними з яких є: дефіцит бюджету, спад національного доходу, порушення платіжного і торгового балансів, істотне перевищення імпорту над експортом, що в сукупності свідчить про недостатні фінансові можливості держави, якій необхідно вирішувати багато складних питань і виконувати національні та регіональні програми, що потребують високих інтелектуальних і матеріальних витрат. Необхідність обговорення нових підходів, нових вимог до національної інноваційної політики обумовлена тим, що в даний час Україна опинилася в такій історичній точці розвитку, в якій внутрішні процеси реформування і оптимізації політичної системи держави поєдналися з різким прискоренням глобальних трансформаційних процесів.
Опис
Ключові слова
економіка України, венчурний бізнес, капіталовкладення, «ризиковий» капітал
Бібліографічний опис
Інноваційна економіка: теоретичні та практичні аспекти: монографія
DOI
ORCID:
УДК