ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ НА ЗАНЯТТЯХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Останнім часом все більше і більше говорять про діяльнісно-орієнтований підхід у навчанні, коли навчання має на увазі саме діяльність студента. До діяльнісно-орієнтованого підходу відноситься, насамперед, метод проектів. Особистісно-орієнтоване навчання, навчання у співпраці, проективні методики дозволяють вирішити проблему мотивації, створити позитивний настрій до навчання. А коли студенти вчаться із задоволенням, із захопленням, розкриваються потенційні можливості кожної особистості. Доцільність і ефективність впровадження проектної діяльності науково обґрунтовані працями вітчизняних та зарубіжних учених (І. Бех, І. Зязюн, В. Кремен, Н. Ничкало, О. Савченко, О. Сухомлинський, Є.С. Полат, С. Барбіна, Н. Бібік, А. Богуш, С.Гончаренко, В. Гриньова, Н. Кічук, М. Князян, В. Радул та інші).
Опис
Міжнародна науково-практична конференція з питань методики викладання іноземної мови пам'яті професора В.Л. Скалкіна (7;2013;Одеса). Збірник наукових праць, 19-20 квітня, 2013р. / Міжнародна науково-практична конференція з питань методики викладання іноземної мови пам'яті професора В.Л. Скалкіна (7;2013;Одеса) ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Фак. РГФ ; відп. ред.: С. В. Плотницька . –Одеський нац. ун-т.
Ключові слова
викладач іноземної мови, проект
Бібліографічний опис
Міжнародна науково-практична конференція з питань методики викладання іноземної мови пам'яті професора В.Л. Скалкіна (7;2013;Одеса). Збірник наукових праць, 19-20 квітня, 2013р.
DOI
ORCID:
УДК