Історичний екскурс щодо інституту приватного життя особи

Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
Виникнення та становлення інституту приватного життя особи в Україні має довгу і цікаву історію. Сучасна доктрина кримінального права дотримується думки, що приватне життя бере свій початок з доби Київської держави та появи «Руської Правди».
Опис
Матеріали 70-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова, присвяченої 150-й річниці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (25-27 листоп. 2015 р., м. Одеса) / МОН України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; екон.-прав. ф-т ; відп. ред. О. О. Нігреєва. — Одеса : Астропринт, 2015. - 284 с.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Матеріали 70-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова, присвяченої 150-й річниці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (25-27 листоп. 2015 р., м. Одеса)