Особливості формування здорового способу життя студентської молоді

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
ДонНУ імені Василя Стуса
Анотація
Актуальність дослідження полягає у тому, що з розвитком нових технологій, інтернету та телебачення відбувається безпосереднє залучення індивідів до інформаційного простору практично із народження, водночас все менше уваги надається саме формуванню здорового способу життя. Сьогодні проблеми загрози здоров’ю розглядається як одна з найважливіших, особливо серед молоді. В Україні формування здорового способу життя молоді стало важливою соціально-економічною та гуманітарною складовою державної політики.
Опис
Ключові слова
здоровий спосіб життя, студентської молодь, здоров’я
Бібліографічний опис
Актуальні проблеми управління освітою і навчальними закладами : зб. наук. пр. [Електронне видання] / за заг. ред. В. Ф. Русакова, І. М. Зарішняк. – Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 2021.
DOI
ORCID:
УДК