Лишайники та ліхенофільні гриби регіонального ландшафтного парку «Тилігульський» (Одеська область, Україна)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Наведено дані про зростання 120 видів лишайників та 12 видів ліхенофільних грибів регіонального ландшафтного парку «Тилігульський» (Одеська область). З них 43 види виявилися новими для регіонального парку, а 9 видів – виключені зі складу його ліхенобіоти. Stigmidium mycobilimbiae Cl. Roux, Triebel & Etayo та Toninia subfuscae (Arnold) Timdal вперше наведено для території України. Знахідки Opegrapha centrifuga A. Massal. та Stigmidium glebarum (Arnold) Hafellner є другими на території України.
The data on 120 species of lichenized and 12 species of lichenicolous fungi of Regional Landscape Park «Tiligulskiy» (Odessa region) are given. 43 of them are new for the Regional Park and 10 are excluded from list of lichen biota of this territory. Stigmidium mycobilimbiae Cl. Roux, Triebel & Etayo and Toninia subfuscae (Arnold) Timdal are a new species for Ukraine. Opegrapha centrifuga A. Massal. and Stigmidium glebarum (Arnold) Hafellner are secondly reported for the territory of Ukraine.
Приведены данные о произрастании 120 видов лишайников и 12 видов лихенофильных грибов в региональном ландшафтном парке «Тилигульский» (Одесская область). Среди них 43 вида новые для регионального парка, а 10 видов – исключены из состава лихенобиоты парка. Stigmidium mycobilimbiae Cl. Roux, Triebel & Etayo та Toninia subfuscae (Arnold) Timdal впервые приведены для территории Украины. Opegrapha centrifuga A. Massal. и Stigmidium glebarum (Arnold) Hafellner приводятся для территории Украины второй раз.
Опис
Ключові слова
Stigmidium mycobilimbiae, Toninia subfuscae, вапняки, степи, limestone, steppe, известняки
Бібліографічний опис
Чорноморський ботанічний журнал
DOI
ORCID:
УДК