Актуальні питання кримінально-правового регулювання охорони журналістів від погроз або насильства

Анотація
Як у будь-якій демократичній державі в Україні відповідно до ст. 34 Конституції, кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір. Зазначена норма, зокрема, є основою вільного здійснення професійної діяльності журналістів. Останні відіграють важливу роль в освітленні усіх цікавих та актуальних подій у будь-яких сферах суспільства: політичної, економічної, художньої та ін. Вони безперечно є джерелом надання інформації та мають великий вплив на формування суспільного погляду на різні явища, що відбуваються у світі, тому, на жаль, у багатьох випадках журналісти піддаються негативному впливу, зокрема насильству або погрозам, що заважає їм у вільному здійсненні своєї професійної діяльності.
Опис
Ключові слова
охорона, журанлісти, кримінально-правове регулювання
Бібліографічний опис
Правовий вимір конституційної та кримінальної юрисдикції в Україні та світі. Другі юридичні читання : мат. Всеукраїнської дистанційної наук. конф. (26 квітня 2019 року, м. Одеса). – Одеса : Фенікс, 2019.