Людський капітал, як ключовий чинник розвитку конкурентоспроможності підприємства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Олді+
Анотація
Людський капітал відіграє критичну роль у конкурентоспроможності підприємства, служачи фундаментом для трансформації знань, навичок і компетенцій у економічну вартість. Наше дослідження було сфокусовано на аналізі специфікацій і функціоналу людського капіталу як ключового чинника конкурентоспроможності підприємства в умовах глобалізації.
Опис
Ключові слова
людський капітал, конкурентоспроможність підприємства, конкурентоспроможність
Бібліографічний опис
Перспективи регулювання соціально-економічних процесів в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 6 жовт. 2023 р.) [Електронне видання] / відп. ред. О. В. Побережець ; ред. кол.: Є. І. Масленніков, О. М. Савастєєва, Л. О. Масіна та ін. – Одеса : Олді+, 2023.
DOI
ORCID:
УДК