Огляд досліджень екосистем острову Зміїний та прилеглого шельфу Чорного моря в 2003-2010 р.р.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010-10
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одесса - ИНВАЦ
Анотація
На протязі 2003-2010 р.р. Одеський університет ім. І.І. Мечникова (ОНУ) виконував завдання «Комплексної програми подальшого розвитку інфраструктури та провадження господарської діяльності на о. Зміїний і континентальному шельфі» затвердженої Плстановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2002 №713. Унівеситет створив науково-навчальний комплекс, в склад якого увійшли науково-дослідна станція «Острів Зміїний», станція фонового атмосферного моніторингу і окремі факультети.
In 2003-2010 Odessa National I.I.Mechnikov University (ONU) had been fulfilling the tasks of the «Complex programme of further infrastructure development and economic activities on the Zmiinyi Island and the continental shelf» approved by the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of 31.05.2002 No.713. The University had established research and training complex comprising research station «Zmiinyi Island», station of background atmospheric monitoring station and some faculties.
Опис
Ключові слова
острів Зміїний, екосистема, шельф, Чорне море, дослідження, the Zmiinyi Island, ecosystem, shelf, Black Sea, studies
Бібліографічний опис
Міжнародна науково-практична конференція «Екологічні проблеми Чорного моря» (Одеса, 28-29 жовтня 2010 р.), с. 293-297
DOI
ORCID:
УДК