Визначення безеталонного вимірювання як процесу класифікування

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2009
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В даній статті аналізується проблема визначення безеталонного вимірювання через найближчий рід — класифікацію об’єктів. Але для коректного визначення цього поняття необхідно чітко визначити видову ознаку даного безеталонного вимірювання, щоб відокремити його від класифікації.
В данной статье рассматривается проблема определения безэталонного измерения как классификации объектов. Но для правильного определения этого понятия это необходимо установить определенное различие, видовое отличие этого данного измерения от классификации.
The problem of definition of the standaraless measuring as classifications of objects is examined in this article. But for correct definition of this concept it is necessary to set the specific difference of this type of measuring from classification.
Опис
Ключові слова
визначення, еталонне вимірювання, безеталонне вимірювання, класифікація, шкалування, определение, эталонное измерение, безэталонное измерение, классификация, шкалирование, definition, standard measurement, standardless measurement, classification, scaling
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odessa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК