Дослідження змін генетичної структури за локусами біохімічних маркерів угрупувань бичка-кругляка Neogobius melanostomus (Pallas) північної частини Чорного моря

Ескіз недоступний
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
Анотація
Проведено комплексний аналіз спектру естераз і міогенів бичка-кругляка в угрупованнях північної частини Чорного моря. Виявлено поліморфні локуси, які кодують множинні молекулярні форми естераз і розчинних м'язових білків. Описані частоти алелей і генотипів за виявленими поліморфними локусами. Проведено порівняльний аналіз згідно формулі Харді-Вайнберга спостережуваних і теоретично очікуваних частот генотипів в досліджуваних локалітетах бичка-кругляка північно-західної частини Чорного моря. Генетична подібність, розрахована за допомогою індекса Нея, між угрупованнями бичків з акваторій Одеської затоки, острова Зміїний і Джарилгацької затоки показала що вони належать до однієї великої популяції бичка-кругляка, що мешкає в північно-західній частині Чорного моря.
Опис
Ключові слова
091 біологія, біологія, міогени, бичок-кругляк, естерази, neogobius melanostomus
Бібліографічний опис
Величко (Кушніренко), Д. П. Дослідження змін генетичної структури за локусами біохімічних маркерів угрупувань бичка-кругляка NEOGOBIUS MELANOSTOMUS (PALLAS) північної частини Чорного моря = Study of changes in the genetic structure by biochemical markers lost of the groups of the bully-rough NEOGOBIUS MELANOSTOMUS (PALLAS) in the northern part of the Black Sea : кваліфікаційна робота магістра / Д. П. Величко (Кушніренко). – Одеса, 2022. – 66 с.
DOI
ORCID:
УДК
Зібрання