Особливості правового статусу військових і допоміжних військових суден

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Військово-Морські Сили України відроджуються, особливо сьогодні, коли 2017 р. оголошений роком українського флоту. Наразі запущені проекти з будування нових і ремонту старих кораблів задля ефективного виконання покладених на них завдань. Саме тому в період активного ведення воєнних дій як на суші, так і на морі стає вкрай необхідним чітке визначення статусу військових і військово-допоміжних суден.
Опис
Ключові слова
Військово-Морські Сили України, визначення статусу військових і військово-допоміжних суден
Бібліографічний опис
Збірник тез доповідей студентів, аспірантів та здобувачів - учасників 73-ї звітної конференції Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 25 квітня 2017 р., м. Одеса. Секція економічних і правових наук / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ; відп. ред. А. В. Смітюх. – Одеса : Фенікс, 2017. – 302 с.
DOI
ORCID:
УДК