Інноваційна економіка України на шляху виходу з кризи

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У складний для України період трансформації економіки особливу важливість набувають завдання становлення інноваційної економіки і забезпечення науково-технічного та інноваційного розвитку, у виконанні якого роль держави є ключовою. Держава повинна забезпечувати перехід до інноваційної моделі розвитку на основі використання різних засобів стимулювання науково-технічних та інноваційних процесів на всіх рівнях управління. Активізація інноваційної діяльності потребує нових форм і методів впровадження досягнень науки і техніки перш за все за рахунок розширення інноваціонного ринку.
Опис
Ключові слова
інноваційна економіка, Україна, інноваціонний ринок, криза
Бібліографічний опис
Інноваційна економіка: теоретичні та практичні аспекти: монографія
DOI
ORCID:
УДК