Категория смерти в культуре майя классического периода

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В данной статье исследуется мировидение майя классического периода, а именно, категория смерти в их представлениях, а также ее влияние на жизнь индейцев. Автор даёт интерпретацию некоторым ритуалам древних майя в связи с их символизмом.
У даній статті досліджується світогляд майя класичного періоду, а саме категорія смерті в їхніх уявленнях та її вплив на життя індіанців. Авторка інтерпретує деякі ритуали древніх майя у зв’язку з їх символізмом.
The article explores the Maya world outlook of Classic period, namely the category of death in their representations and the impact of it on the life of the Indians. The author also gives an interpretation of some ancient Mayan rituals because of their symbolism.
Опис
Ключові слова
майя, индейцы, мировоззрение, категория смерти, верования, классический период, керамика, індіанці, світогляд, категорія смерті, вірування, класичний період, кераміка, Mayan, Indians, outlook, death category, beliefs, classical period ceramics
Бібліографічний опис
Полілог: збірник статей молодих науковців з історії, філософії, культурології
DOI
ORCID:
УДК
Зібрання