Метаболізм і фармакогенетика лікарських препаратів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Методичні вказівки для проведення практичних занять з курсу «Метаболізм і фармакогенетика лікарських препаратів» призначені для засвоєння студентами теоретичних основ з біотрансформації лікарських речовин, шляхіи знешкодження аміаку в організмі, реакцій трансамінування, обміну вуглеводів.
Опис
Ключові слова
методичні вказівки, метаболізм, фармакогенетика, лікарські препарати
Бібліографічний опис
Грицук О. І. Метаболізм і фармакогенетика лікарських препаратів: метод. вказівки / О. І. Грицук. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2022. – 50 с.
DOI
ORCID:
УДК