Інтердисциплінарний факультет за моделлю Liberal Arts and Sciences як структурний підрозділ класичного університету

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
Право на освіту, на творчу діяльність, так само як і право на працю, належать до основних конституційних соціальних, економічних та культурних прав людини. Реалізація права на працю залежить від можливості здобуття якісної освіти і професійної підготовки. З огляду на це лібералізація освіти дасть змогу людині виграти в процесі еволюції суспільства, гнучко пристосовуючись до економічних та соціальних змін у суспільстві.
Опис
Матеріали 70-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова, присвяченої 150-й річниці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (25-27 листоп. 2015 р., м. Одеса) / МОН України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; екон.-прав. ф-т ; відп. ред. О. О. Нігреєва. — Одеса : Астропринт, 2015. - 284 с.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Матеріали 70-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова, присвяченої 150-й річниці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (25-27 листоп. 2015 р., м. Одеса)
DOI
ORCID:
УДК