Біорізноманіття морського зообентосу в районі заказника державного значення «Острів Зміїний»

Анотація
Детальне вивчення зообентосу в прилеглих водах о. Зміїний багато років було неможливе, тому носило епізодичний характер. Лише починаючи з 2003 року, коли Одеський національний університет ім. І.І.. Мечникова організував на острові Зміїний науково-дослідну станцію, було розпочато регулярні спостереження за видовим складом морських гідробіонтів і з'явилась можливість оцінити біорономаніття унікальної морської екосистеми прибережних до острову Зміїний вод. Метою наших досліджень явилось визначення сучасного стану макрозообентосу і його бюрізноманіття в прибережній акваторії острову Зміїний.
For a many years a detailed study of zoobenthos in the waters adjacent to the Zmiinyi Island was impossible, that is why the studies had a sporadic character. In 2003 Odessa National I.I.Mechnikov University has established on the island a research station and only than regular studies of species composition of marine hydrobionts began and possibility to assess biodiversity of the unique marine ecosystem of the waters adjacent to the island.. The aim of our studies was to determine the current state of macrozoobenthos and its diversity in the coastal water area of the Zmiinyi Island.
Опис
Ключові слова
Острів Зміїний, зообентос, макрозообентос, Чорне море, The Zmiinyi Island, zoobenthos, macrozoobenthos, Black Sea
Бібліографічний опис
Екологія міст та рекреаційних зон: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., с. 92-97
DOI
ORCID:
УДК