Актуалізація принципів управлінського конституціоналізму професійної системи менеджменту в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Конкурентоспроможність української економіки нерозривно пов’язана з конкурентоспроможністю механізмів управлінського супроводу більшості соціально-економічних процесів в системі здійснення реформ. Дослідження сучасних проблем управлінської діяльності є пріоритетним завданням і вимагає глибокого міждисциплінарного і теоретичного осмислення вченими, політиками і практиками, в тій чи іншій мірі пов’язаними з вивченням і використанням можливостей професійної системи менеджменту. Це важливо з позицій формування економічного суверенітету - як вищої міри самостійності держави або окремого регіону в сфері господарської діяльності. Світова криза, що вразила в останні роки економіку багатьох країн, дивно точно показала неспроможність більшості сучасних економічних теорій, концепцій, практичних підходів.
Опис
Ключові слова
українська економіка, дослідження сучасних проблем управлінської діяльності, формування економічного суверенітету, світова криза, сучасний економічний потенціал держави
Бібліографічний опис
Актуальні проблеми економіки і менеджменту: теорія, інновації та сучасна практика. Монографія, книга п’ята / [за ред. д.е.н., проф. Кузнєцова Е. А.], – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2017
DOI
ORCID:
УДК