Деякі питання криміналістичної експертизи окремих об’єктів культурної спадщини

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Для проведення порівняльних ідентифікаційних досліджень окремих об’єктів культурної спадщини, окрім речових доказів, необхідні зразки – відображення властивостей об’єктів, що перевіряються. Сліди правопорушень виникають стихійно в процесі події, що розслідується. Слідчий може лише віднайти та зберегти інформацію, яка вже міститься в слідах. Порівняльні зразки є продуктом цілеспрямованої діяльності слідчого та суду, від якої значно залежить їх кількість та якість, як об’єктивні передумови успішного дослідження.
Опис
Ключові слова
культурна спадщина, криміналістика, експертиза
Бібліографічний опис
Матеріали 76-ї наук. конф. проф.-виклад. складу і наук. працівн. екон.-прав. факультету ОНУ імені І. І. Мечникова, (Одеса, 24–26 листоп. 2021 р.). – Одеса : ОЛДІ-ПЛЮС, 2021.
DOI
ORCID:
УДК