Лексико-семантичне поле “коштовне каміння” в сучасній українській та англійській мовах

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2003
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Однією з центральних проблем сучасної є проблема системної організації лексичного складу мови. Вивчення лексико-семантичної системи можливе шляхом виділення її структурних елементів: лексико-семантичних полів, лексико-семантичних груп, тематичних груп та інших одиниць. У даній роботі надається увага дослідженню та порівнянню лексико-семантичного поля (далі ЛСП) “коштовне каміння” в сучасній англійській та українській мовах.
Опис
Ключові слова
лексикологія, мова, лексико-семантичне поле
Бібліографічний опис
Мовна екологія як чинник гармонійного розвитку суспільства : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (Одеса, 12-13 листопада 2002 року). – Одеса : Астропринт, 2003.
DOI
ORCID:
УДК