Проблеми процесу формування механізму професіоналізації менеджменту в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
До складних сучасних сфер діяльності людей, які потребують професійної підготовки, відноситься система менеджменту. Відношення до професійної підготовки управлінських кадрів в Україні не є системним, а більше нагадує практично-орієнтований саморозвиток менеджерів. Університетська підготовка менеджерів, у більшості випадків, залишається економічною і немає чітких концепцій саме управлінської підготовки.
Опис
Ключові слова
механізм професіоналізації, менеджмент, Україна
Бібліографічний опис
Право, економіка та управління: генезис, сучасний стан та перспективи розвитку : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю економіко-правового ф-ту ОНУ імені І. І. Мечникова (м. Одеса, 14–15 верес. 2018 р.). – ОНУ, 2018.