Поведенческая активность крыс после однократного рентгеновского облучения на фоне применения хитин-протеинового комплекса

Анотація
В настоящее время перспективным направлением физиологии является поиск средств природного происхождения, обладающих радиопротекторными свойствами. Большое внимание уделяется проблеме выведения токсинов из организма и защита от их воздействия.
Дослідження поведінкової активності самців білих щурів показали, що в ранні терміни після загального рентгенівського опромінювання щурів в дозі 5 Гр достовірно знизилися всі види рухової активності і відмічено порушення їх емоційного стану. У щурів, що одержували до і після опромінювання хітин-протеїновий комплекс виявлено незначне зниження рухової активності з подальшим відновленням і підвищенням її на 30 добу після опромінювання. Застосування біологічно активної добавки, що має ентеросорбційну дію, сприяло стабілізації емоційного стану тварин.
The study examines the behavioral activity of white male rats after Xray irradiation. The results show that all types of motion activity significantly decreased soon after X-ray irradiation at a dose of 5 Gr. We also marked the impairment of their emotional state. The introduction of the chitin-protein complex before and after the irradiation favored motion activity restoration within 30 days after the irradiation. This biologically active supplement with an enterosorbtion effect contributed to the emotional condition stabilization as well.
Опис
Ключові слова
крысы, рентгеновское облучение, двигательная активность, щурі, рентгенівське опромінення, поведінкова активність, rats, X-ray irradiation, motion activity
Бібліографічний опис
Природничий альманах
DOI
ORCID:
УДК