Цивільно-правова відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності (окремі зауваження)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2009
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Букаєв В.В.
Анотація
Сучасний стан правової охорони об’єктів інтелектуальної власності відрізняється тим, що, з однієї сторони, підвищується рівень уваги майже всіх держав і світового співтовариства в цілому до проблем, пов’язаних із захистом прав правоволодільців, з іншої сторони, кількість правопорушень в зазначеній сфері постійно зростає. А це є свідченням низького рівня ефективності правових засобів, метою яких є, з однієї сторони, поновлення порушених прав суб’єктів права інтелектуальної власності, з іншої - здійснення штрафного (карального) впливу на правопорушників.
Опис
Матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції для викладачів, аспірантів та молодих вчених: "Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи", 27-28 березня 2009 р. / уклад.: С. Г. Васильєв ; ОНУ ім. І.І. Мечникова . – Одеса : Букаєв В.В., 2009.
Ключові слова
інтелектуальна власность, цивільно-правова відповідальність
Бібліографічний опис
Матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції для викладачів, аспірантів та молодих вчених: "Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи", 27-28 березня 2009 р.
DOI
ORCID:
УДК