Цивільно-правова відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності (окремі зауваження)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2009
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Букаєв В.В.
Анотація
Сучасний стан правової охорони об’єктів інтелектуальної власності відрізняється тим, що, з однієї сторони, підвищується рівень уваги майже всіх держав і світового співтовариства в цілому до проблем, пов’язаних із захистом прав правоволодільців, з іншої сторони, кількість правопорушень в зазначеній сфері постійно зростає. А це є свідченням низького рівня ефективності правових засобів, метою яких є, з однієї сторони, поновлення порушених прав суб’єктів права інтелектуальної власності, з іншої - здійснення штрафного (карального) впливу на правопорушників.
Опис
Матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції для викладачів, аспірантів та молодих вчених: "Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи", 27-28 березня 2009 р. / уклад.: С. Г. Васильєв ; ОНУ ім. І.І. Мечникова . – Одеса : Букаєв В.В., 2009.
Ключові слова
інтелектуальна власность, цивільно-правова відповідальність
Бібліографічний опис
Матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції для викладачів, аспірантів та молодих вчених: "Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи", 27-28 березня 2009 р.