Основи педагогічної майстерності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Автори
Науковий керівник
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Букаєв В. В.
Анотація
У методичних рекомендаціях репрезентовано тематику практичних занять, питання до них, список наукових джерел, котрі пропонуються до кожного заняття, завдання для самостійної роботи з послідовністю етапів їх виконання. Методичні рекомендації спрямовані на розширення педагогічних знань студентів, оволодіння професіоналізмом, науковим світоглядом, культурою педагогічної праці, збагачення практичного досвіду. Передбачається формування інтегральної, загальних та спеціальних компетентностей, умінь ефективно впроваджувати професійно-педагогічну діяльність, аналізуючи найкращий досвід знаних педагогів. Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, викладачів-науковців.
Опис
Методичні рекомендації
Ключові слова
педагогіка, педагогічна майстерність, стилі педагогічного керівництва, педагогічний такт, вимоги щодо педагогічного спілкування, педагогічна комунікація, педагогічна культура, 035 Філологія
Бібліографічний опис
Основи педагогічної майстерності : метод. рек. до практ. занять та самост. роботи для здобувачів вищ. освіти першого (бакалавр.) рівня за спец. 035 Філологія / уклад. М. О. Князян. – Одеса : Букаєв В. В., 2023. – 24 с.
DOI
ORCID:
УДК
37.02(076)