Гідрогеологічний моніторинг в катакомбах Одеси

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Анотація
Мета роботи полягала у вивченні ключових характеристик (гідродинамічних, гідрохімічних, температурних) режиму понтичного водоносного горизонту і прогноз їх змін в зв'язку c антропогенним впливом. Разом з тим, з більше 100 існуючих на території міста спостережних свердловин тільки 13 на початку 70-х років минулого століття були обладнані на понтичний водоносний горизонт. Розташовані свердловини нерівномірно, більшість з них вимагають ремонту і нині спостереження проводяться тільки в декількох з них не частіше за один раз в місяць. В результаті проведених досліджень ключових характеристик (гідродинамічних, гідрохімічних) режиму понтичного і четвертинного водоносних горизонтів в межах ділянки катакомб м. Одеса, яка відноситься до території музею «Таємниці підземної Одеси», виявлено що існує просторова мінливість їх гідрохімічного складу. Загальна мінералізація та концентрація хімічних елементів та сполук загалом вища в понтичному водоносному горизонті. Проведені дослідження вказують на те, що обладнані стаціонарні пункти спостережень в катакомбах можна ефективно використовувати для гідрогеологічного моніторингу. Отримані дані необхідні для раціонального використання, розробки захисних заходів і поліпшення гірничотехнічного стану підземного простору території міста в умовах зростаючого антропогенного навантаження.
Опис
Ключові слова
катакомби м. Одеса; гідродинамічні, гідрохімічні та температурні характеристики; антропогенний вплив
Бібліографічний опис
Актуальні питання наук про Землю: погляд молоді: матеріали ІІ наук. конф. студентів і аспірантів (м. Харків, 12-13 квітня 2018 р.). Х.: Стиль-Издат, 2018. С. 33-36.
DOI
ORCID:
УДК