Сучасний стан розвитку санаторно-курортної сфери в Одеській області

Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
Одеська область має вигідне географічне розташування, пов’язане перш за все з приморським положенням, що сприяє розвитку рекреаційної сфери, та має найрізноманітніші природно-рекреаційні ресурси, на базі яких функціонують санаторно-курортні заклади
Опис
Матеріали 69-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського нац. університету ім. І.І. Мечникова, 26-28 листопада 2014 року м. Одеса / відп. ред.: І. С. Канзафарова, А. О. Нігреєва ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ . – Одеса : Астропринт, 2014.
Ключові слова
Одеська область, розвиток рекреаційної сфери, санаторно-курортні заклади
Бібліографічний опис
Матеріали 69-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського нац. університету ім. І.І. Мечникова, 26-28 листопада 2014 року м. Одеса
DOI
ORCID:
УДК