Бернард Больцано, евристика та логіка питань

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
1837 року чеський теолог, філософ і математик Бернард Больцано (1781–1848) запропонував власний варіант науковчення (нім. Wissenschaftslehre). Його науковчення відрізнялося від науковчення Йоганна Готліба Фіхте передусім тим, що розумілося як логіка; науковчення Й. Г. Фіхте – це філософське дослідження умов можливості пізнання. Під «логікою» = «науковченням» Б. Больцано розумів дисципліну, чи науку, яка формулює правила, «згідно з якими ми повинні братися за справу розділення всієї царини істини на окремі науки та до викладення їх у спеціальних підручниках, якщо ми хочемо діяти у дійсно доцільний спосіб».
Опис
Ключові слова
Бернард Больцано, евристика, логіка питань
Бібліографічний опис
ІІ Верниковські читання (2022): Матеріали наук. читань пам’яті Марата Верникова / відп. ред. В. Л. Левченко. – Одеса: Одеський нац. ун-т, 2022.
DOI
ORCID:
УДК