Психологія організацій

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Автори
Науковий керівник
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Олді плюс
Анотація
У методичних рекомендаціях розкривається програма дисципліни, даються рекомендації з освоєння курсом та підготовки до практичних занять та самостійної роботи студентів. Наведено практичні вправи для більш глибшого опрацювання кожної теми. Методичні рекомендації розроблені для здобувачів галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки та допомагають при підготовці до практичних занять, оформленні робіт при самостійному виконанні завдань.
Опис
Ключові слова
психологія, організація, психологія організацій, теорії організацій, організаційна культура, конфлікт в організації, професійне вигоряння, 053 Психологія
Бібліографічний опис
Психологія організацій : метод. рек. до практ. занять та самост. роботи студентів для другого (магіст.) рівня вищ. освіти очн. та заочн. форми / уклад. Є. Л. Базика. – Одеса : Олді+, 2024. – 40 с.
DOI
ORCID:
УДК
159.9:005.32 (072)