Визначення факторів кризових явищ на підприємстві

Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі
Анотація
Посиленням світової економічної глобалізації, зростанням невизначеності та мінливістю умов господарювання, новий етап розвитку вітчизняної економіки в умовах мінливого політичного стану вимагає від суб'єктів господарювання швидкої та гнучкої реакції на зміну чинників зовнішнього середовища. Останнє ускладнюється черговим етапом світової кризи та економічної кризи в Україні, що безпосередньо впливає не тільки на країну, регіон чи галузь, але болюче відображується на виробничо-господарській діяльності підприємств.
Опис
Ключові слова
криза, підприємство
Бібліографічний опис
Соціально-економічні проблеми функціонування фінансових систем в умовах інтеграційних процесів: Матеріали VІІ Симпозіуму (13 листопада 2014 р.) [Міністерство освіти і науки України; Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі]. – Харків : ХІФ УДУФМТ, 2014. – 579 с.