Наукові здобутки хіміків

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Два джерела живлять розвиток хімії — потреби повсякденного життя та духовне прагнення до пізнання світу. З одного боку, це приплив реальних знань, з іншого — розвиток ідей та філософських поглядів. У різні епохи формування культури та за- лежно від духовних особливостей окремих народів у розвитку хімії переважали або обидва напрями, або один з них. Історія хімії — це тільки частина культури людства, яка залежить від рівня економіки, політики, суспільних відносин, оскільки виникнен- ня хімії пов’язане з розвитком цивілізації.
Опис
Ключові слова
розвиток хімії, перші дослідження з хімії, історія хімічного факультету
Бібліографічний опис
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. Історія та сучасність (1865-2015) / ОНУ ім. І.І. Мечникова ; гол. ред.: І. М. Коваль ; вступ. слово: І. М. Коваль, В. М. Хмарський . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015 .