Кількісні характеристики і особливості розподілу крабів в прибережних водах острову Зміїний за даними сітков их ловів та візуальних спостережень у 2016 р.

Анотація
Представлено середня чисельність крабів та відносна чисельність за даними візуальних спостережень в прибережних водах острова Зміїний в 2016 р.
The average number of crabs and relative numbers according to the visual observations in the coastal waters of the Zmiiniy Island in 2016 are presented.
Опис
Ключові слова
краби, crabs, острів Зміїний, Zmiiniy Island
Бібліографічний опис
Матеріали до 4-го видання Червоної книги України. Тваринний світ