Організація та економіка фармації

Ескіз
Дата
2023
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Вивчення дисципліни надає здобувачу освіти базову фундаментальну підготовку для оволодіння фаховими знаннями і практичними навичками у майбутній професійній діяльності. Робочий зошит містить завдання для закріплення знань здобувачів освіти під час проведення практичних занять. Завдання представлені у вигляді таблиць, схем та бланків згідно з відповідним матеріалом.
Опис
Ключові слова
фармація, економіка фармації, організація фармації, 102 Хімія ОПП Фармацевтична хімія
Бібліографічний опис
Організація та економіка фармації [Електронний ресурс] : електрон. метод. рек. : роб. зошит для здобувачів освіти ф-ту хімії та фармації спец. 102 «Хімія» (Фарм. хімія) / уклад. А. О. Цісак. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. – 56 с. – 1,0 МБ.