Отримання статусу кандидата та його вплив на подальшу інтеграцію України до ЄС

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Протягом 2022 р. наша країна зробила великий крок на шляху подальшої євроінтеграції. На думку європейських дослідників, останні декілька років політика щодо України в ЄС характеризувалася двома довготривалими тенденціями. По-перше, укладення Угоди про асоціацію у 2014 р. призвело до «прагматизації» позиції ЄС, у якому тривалий час домінували символічно-нормативні дебати щодо майбутнього членства. Другою тенденцією стало посилення критики ЄС з боку українського керівництва, яке, незважаючи на успіхи реформ у країні після 2014 р., не бажало серйозно розглядати пропозиції щодо оновлення формату Східного партнерства.
Опис
Ключові слова
інтеграція України до ЄС, статус кандидата
Бібліографічний опис
Правовий вимір конституційної та кримінальної юрисдикції в Україні та світі. П’яті юридичні читання: збірник тез доповідей Міжнар. щорічної дистанц. наук. конф. (28 жовт. 2022 р., м. Одеса) /За заг. ред. Т.В. Степанової, О.А. Чувакова; уклад. С.В. Пілюк, О.В. Нарожна. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2022.
DOI
ORCID:
УДК