Стратегічне планування в освітньому менеджменті

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
На розвиток системи освіти впливають демографічні та етнічні чинники, оновлення філософії й парадигми освіти, освітні технології, інтеграція України в європейський освітній простір, розробка нових концепцій управління, змісту і структури навчання тощо. Багато вимог до закладу освіти з боку соціуму виникають спонтанно і потребують миттєвої реакції суб’єктів управління. Доводиться докладати максимум зусиль, аби задовольнити різні запити замовників освітніх послуг і вимоги суспільства. Це спонукає освітні заклади до самостійного визначення стратегічних дій, які відповідатимуть актуальним запитам споживачів і замовників освіти.
Опис
Ключові слова
стратегічне планування, освітній менеджмент
Бібліографічний опис
Актуальні проблеми управління освітою і навчальними закладами: зб. наук. пр. / Електрон. вид. ; за заг. ред. В. Ф. Русакова, І. М. Зарішняк. – Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 2021.
DOI
ORCID:
УДК