English for Academic Communication

Анотація
Методичні вказівки призначені для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальностей 035.10 «Прикладна лінгвістика» та 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», які вивчають обов’язкові дисципліни «Наукова комунікація іноземною мовою» та «Academic English». Основна мета вказівок – надати методичну допомогу здобувачам вищої освіти у підготовці та вивченні зазначених дисциплін під час практичних занять та у процесі самостійної роботи.
Опис
Методичні вказівки
Ключові слова
англійська мова, наукова комунікація англійською мовою, academic English, English for academic communication, жанрова організація англомовного наукового дискурсу, реферування та анотування наукової літератури англійською, активний лексичний запас для наукового спілкування, коректна англійська метамова, 035.10 Прикладна лінгвістика, 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Бібліографічний опис
English for Academic Communication : метод. вказівки для здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти спец. 035.10 «Прикладна лінгвістика», 291 «Міжнар. відносини, сусп. комунікації та регіон. студії» / уклад.: Н. О. Бігунова, О. М. Набока, І. Ю. Онищук. – Одеса : Олді+, 2023. – 50 с.
DOI
ORCID:
УДК
811.111:316.77(072)