Cинкретичні символи у традиційному весільному обряді українців і китайців

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Обряди й ритуали є об'єктами дослідження етнолінгвістики, комплексної дисципліни, яка сформувалася на межі мовознавства, етнології, культурології, психолінгвістики і яка має спільний з ними об'єкт вивчення – мову, ритуали, вірування, фольклор, міфологію й т. ін. У мовознавстві початку ХХІ ст. виразною є тенденція до інтеграції етнолінгвістики з лінгвокультурологією; актуальними є й проблеми взаємодії етнолінгвістики та фольклору.
Опис
Ключові слова
весільні обряди, українці, китайці
Бібліографічний опис
Традиционная духовная культура восточнославянских и китайского народов: сб. науч. ст. / редкол.: В. И. Коваль (гл. ред.) [и др.]; М-во образования РБ, Гом. гос. ун-т им. Ф. Скорины. - Гомель:ГГУ им. Ф. Скорины, 2017.