Концептуалізація загальних положень щодо інформаційного суспільства та проблем формування комунікативної культури сучасної людини з огляду на високий рівень конфліктності сучасності: розробка науково-дослідної теми № 314 «Конфліктогенність сучасного інформаційного простору та медіатехнології врегулювання конфліктів в умовах глобальних і локальних ризиків»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У червні 2021 року факультет журналістики, реклами та видавничої справи ОНУ імені І. І. Мечникова розпочав системну роботу над новою науковою темою «Конфліктогенність сучасного інформаційного простору та медіатехнології врегулювання конфліктів в умовах глобальних і локальних ризиків», метою якої є дослідження конфліктності різних соціальних рівнів їхнього зародження та реалізації, що експлікуються в сучасному інформаційному просторі, та розробка масмедійних стратегій їхнього врегулювання на глобальному та локальному рівнях.
Опис
Ключові слова
інформаційне суспільство, формування комунікативної культури, конфліктність сучасності
Бібліографічний опис
77-а звітна наукова конференція професорсько-викладацького складу і наукових працівників. Соціальні комунікації : матеріали 77 щоріч. наук. конф. проф.-викл. складу і наук. працівників (Одеса, 24 листоп. 2021 р.) / за ред. О. А. Іванової. – Одеса : С. Л. Назарчук, 2021.
DOI
ORCID:
УДК