Анализ задолженности по заработной плате в Причерноморском экономическом районе Украины

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Букаєв В.В.
Анотація
Заработная плата как способ существования и основной элемент удовлетворения потребностей населения является важным социально-экономическим индикатором уровня жизни населения. Ухудшение экономической ситуации, как в экономике страны, так и на предприятиях различных форм собственности, порождает негативное социально-экономическое явление на предприятии, а именно возникновение задолженности по выплате заработной платы.
Опис
Матеріали дев'ятої міжнародної науково-практичної конференції для викладачів, аспірантів та молодих вчених: "Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи",28-29 березня 2014 р. / гол. редкол.: Н. Л. Кусик ; ОНУ ім. І.І. Мечникова . – Одеса : Букаєв В.В., 2014.
Ключові слова
заработная плата, статистика Украины о задолженности по выплате заработной платы
Бібліографічний опис
Матеріали дев'ятої міжнародної науково-практичної конференції для викладачів, аспірантів та молодих вчених: "Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи",28-29 березня 2014 р
DOI
ORCID:
УДК