Математична статистика

Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Розглянуті основні поняття та методи математичної статистики: статистичний розподіл вибірки, емпірична функція розподілу та емпіричні моменти, точкові та інтервальні оцінки параметрів розподілів та методи їх знаходження, статистична перевірка гіпотез про значення параметрів розподілів та про вид закону розподілу, елементи теорії кореляції. Виклад теоретичного матеріалу супроводжується численними прикладами. Крім того, приведені зразки розрахункових робіт, які повинні виконати студенти впродовж вивчення курсу. Призначено для студентів вищих навчальних закладів, зокрема для студентів, які вивчаються за спеціальністю 113 Прикладна математика.
Опис
Ключові слова
навчально-методичний посібник, 113 Прикладна математика, статистика, математична статистика, статистичний розподіл вибірки, емпірична функція розподілу та емпіричні моменти, точкові та інтервальні оцінки параметрів розподілів
Бібліографічний опис
Процеров Ю. С. Математична статистика : навч.-метод. посіб. для студентів ф-ту математики, фізики та інформ. технологій спец. 113 Прикладна математика / Ю. С. Процеров. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. – 132 с.
DOI
ORCID:
УДК