Історія англійської мови

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Автори
Науковий керівник
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Букаєв В. В.
Анотація
Розробка ставить собі завданням сформувати знання здобувачів освіти щодо розвитку англійської мови з точки зору становлення фонетичного складу, граматичних категорій, еволюції лексичної системи, дати студентам основи лінгвістичних знань, необхідних для поліпшення розуміння глибинних лінгвістичних процесів розвитку англійської мови.
Опис
Ключові слова
англійська мова, періодизація розвитку англійської мови, діахронічний аналіз мовного матеріалу, ранньоновоанглійські тексти, English language, formation of the National English Language, emerging of the English writing system, historical phonology, morphology and syntax, 035 Філологія, 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська
Бібліографічний опис
Історія англійської мови : метод. рек. до практ. занять та самост. роботи з навч. дисципліни «Історія англ. мови» для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти спец. 035 Філологія спеціалізації 035.041 Герм. мови та літ. (пер. включ.), перша – англ. / уклад.: О. Ю. Карпенко, М. Ю. Карпенко. – Одеса : Букаєв В. В., 2024. – 23 с.
DOI
ORCID:
УДК
811.111’373.2.001.33:73/79