Конотоніми як символи в рекламі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2002
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
На сучасному етапі розвитку реклама оформилась в окремий вид діяльності, який функціонує у нерозривному зв’язку з існуючими засобами комунікації. Реклама кодує лінгвістичні та візуальні знаки, утворює свій варіант світу; відмінний від реальності, тобто конструює притаманний тільки їй ірреальний сегмент дійсності, в якому великої ваги набуває символіка.
Опис
Ключові слова
Конотоніми, символи, реклами
Бібліографічний опис
Записки з загальної лінгвістики = Opera annua in linguistica generalis
DOI
ORCID:
УДК